Pomoc na Islandii dla dzieci

Pomoc na Islandii dla dzieci – warto wiedzieć

Wszystkie dzieci w Islandii, niezależnie od pochodzenia czy zamożności ich rodziców, objęte są bardzo rozbudowanym systemem pomocy ze strony państwa. Prawo na Islandii traktuje bowiem dzieci jako największy kapitał narodu i dba o to by małżeństwom i konkubinatom wręcz opłacało się mieć dzieci pod względem finansowym.

Pomoc na Islandii uruchamiana jest w momencie urodzenia dziecka. Wypłacane jest wtedy islandzkie becikowe w naprawdę imponującej kwocie. Które pozwala na spokojne zaopatrzenie dziecka w ubranka, zabawki, niezbędne mebelki oraz nawet rozbudowę domu o dodatkowy pokój dla niego. W tej samej chwili rodzina kwalifikowana jest do ciągłego wsparcia finansowego. Ma ono charakter ciągły i okazjonalny. Dodatek rodzinny na Islandii to element ciągły. Wypłacany jest on co miesiąc jako dotacje na Islandii dla rodziny przeznaczone na odpowiednie wychowanie i wykształcenie dziecka. Prawo na Islandii przewiduje też, że w sytuacjach kiedy pojawią się zwiększone wydatki rodzina otrzyma dodatkowe pieniądze. Taką „wyjątkową” sytuacją jest na przykład rozpoczęcie nowego roku szkolnego, co wiąże się z wydatkami na podręczniki i pomoce naukowe. Wypłata jest automatyczna i bezwarunkowa.

Polityka prorodzinna

Jako bardzo mały kraj pod względem populacji, prawo na Islandii nastawione jest bardzo mocno na wsparcie dla rodzin. Podstawową zasadą przyświecającą tamtejszym ustawodawcom jest zapewnienie rodzinom warunków życia nie gorszych od tych, które mają małżeństwa. Oraz inne związki nie obciążone wydatkami związanymi z wychowywaniem dzieci.

Pomoc na Islandii dla dzieci ma charakter głównie finansowy. Kultura na Islandii, standardy zachowań, zapewniają młodym matkom wręcz preferencje na rynku pracy. Odpowiednie anty dyskryminacyjne unormowania prawne oczywiście istnieją lecz w zasadzie nie są wykorzystywane. Gdyż każdy biznes na Islandii byłby skończony gdyby podejmował jakiekolwiek działania niepewne etycznie, nie wspominając o postępowaniu niezgodnym z prawem.

Dodatek rodzinny na Islandii to największa pomoc dla rodzin. Wypłacany jest on jako dodatek do pensji lub zasiłku dla bezrobotnych (i podobnych świadczeń) wszystkim osobom uprawnionym do powyższych wypłat. Sumy są zależne od ilości dzieci a także od ich wieku. W sytuacjach takich jak rozpoczęcie nowego roku szkolnego czy samego urodzenia dziecka, wypłacana jest jeszcze kolejna pomoc na Islandii. Pomoc z tytułu konieczności poniesienia specjalnych wydatków z nimi związanych.

W czasie choroby…

Polacy na Islandii często narażeni są na choroby górnych dróg oddechowych ze względu na warunki klimatyczne zupełnie inne od tych, do których nasi rodacy przyzwyczajeni są w kraju. W Polsce ciężko jest spotkać się z tak zimnym i równocześnie tak mokrym powietrzem. Zwłaszcza na początku pracy bardzo często się zdarza, że pracownik musi przedstawić zwolnienie lekarskie na Islandii swojemu pracodawcy. Zaznaczyć trzeba, że w razie zachorowania poza granicami kraju należy się udać do lekarza na miejscu gdyż zwolnienie lekarskie na Islandii musi posiadać odpowiednią formę by być zaakceptowane w celu wypłaty świadczeń chorobowych.

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego należne są każdemu pracownikowi na Islandii, który przepracował chociażby jeden dzień z tym zastrzeżeniem, że osoby mające przynajmniej miesiąc stażu u pracodawcy będą otrzymywały na początku choroby wyższe uposażenie bezpośrednio od pracodawcy a osoby z krótszym stażem dużo szybciej przejdą na państwowy system ubezpieczeniowy, w którym wysokość świadczenia chorobowego zwykle jest wyraźnie niższa a nawet wręcz znikoma jeśli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających chorobę nie pracowało się wcale lub w bardzo małym wymiarze czasowym.

Treść oraz zdjęcie należą do właściciela strony.

Dodaj komentarz